Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Đăng ký Giáo viên hướng dẫn Môn Khóa luận tốt nghiệp - HK1 năm học 2022 - 2023
30-08-2022

Theo thông báo trước đây, SV học môn Khóa luận tốt nghiệp sẽ đăng ký Giáo viên hướng dẫn  sau khi phòng Đào tạo chốt danh sách SV đóng tiền.

  1. Ngày 6/9/2022 các em làm đồ án (đã đăng ký môn học + đã đóng học phí) sẽ đăng ký Giáo viên hướng dẫn (kết thúc vào lúc 24h ngày 06/09/22); ngày 7/9/2022 các em làm báo cáo (đã đăng ký môn học + đã đóng học phí) sẽ đăng ký Giáo viên hướng dẫn trên web KNN (kết thúc vào 24h ngày 07/09/22)
  2. DS Sinh viên làm đồ án và báo cáo sẽ được Giáo vụ khoa NN cập nhật trên web KNN vào thứ 2 ngày 5/9/2022:
  • Danh sách LHP 426001285401 KLTN HK1_22_23, tải file
  • Danh sách LHP 420300165601 KLTN HK1_22_23, tải file
  • Danh sách LHP 420300165602 KLTN HK1_22_23, tải file
  • Danh sách LHP 420300165603 KLTN HK1_22_23, tải file

      3. SV vui lòng cập nhật thông tin, tài liệu của môn Khóa luận tốt nghiệp (cách đăng ký Giáo viên hướng dẫn  trên web và tài liệu viết KLTN) trên web KNN:

Đơn vị liên kết