Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Đăng ký Giáo viên hướng dẫn Môn Thực tập giảng dạy - HK1 năm học 2022 - 2023
31-08-2022
Sinh viên DHAV13, DHAV14, DHAV15, CDAV19, CDAV20 đăng ký thực tập giảng dạy Học kì 1 (2022 - 2023) vào link group Zalo, bấm vào đây đăng ký giáo viên hướng dẫn thực tập
- Sinh viên vào group đăng ký giáo viên hướng dẫn từ 31/08/2022 đến 04/09/2022 ;
- Ngày 05/09/2022 đến 09/08/2022 , sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn và triển khai công việc thực tập.
 
/-heart
/-strong
3
 
 
Đơn vị liên kết