Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Đăng ký giáo viên hướng dẫn môn Thực tập Biên phiên dịch và công việc văn phòng sử dụng tiếng Anh
07-09-2022

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn thực tập Biên phiên dịch và công việc văn phòng sử dụng tiếng Anh

Các sinh viên đã đăng kí Thực tập về Biên phiên dịch và các công việc văn phòng có sử dụng tiếng Anh cần vào đường link https://bit.ly/thuctapbienphiendichvacvvanphong và thực hiện các việc sau:

1. Xác nhận LĨNH VỰC THỰC TẬP, vì Lớp học phần 420300158601 có cả sinh viên thực tập giảng dạy.

2. Nhập thông tin về NƠI THỰC TẬP

Từ ngày 12/9/2022, SV vào lại link trên để biết GV hướng dẫn và tạo nhóm zalo cho nhóm thực tập của mình theo chỉ định của GV hướng dẫn. Việc thực hiện các công việc thực tập tại doanh nghiệp, thu thập chứng thực tập và viết báo cáo sẽ được GV hướng dẫn thông báo cụ thể.

Hạn nộp báo cáo thực tập là ngày 30/11/2022

Tổ Bộ môn Biên phiên dịch.

Đơn vị liên kết