Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc thi sát hạch tiếng anh đầu vào đối với sinh viên khóa 18
05-10-2022

       Sinh viên khóa 18 hệ đại trà nộp chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tiếng anh đầu vào năm học 2022-2023 bằng cách điền thông tin vào đường link sau trước ngày 15/10/2022: https://bit.ly/3xC6QlP

 
Đơn vị liên kết