Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc mở bài thi thử Tiếng Anh sát hạch cho SV K18
10-10-2022

Khoa Ngoại ngữ thông báo sinh viên K18 tham khảo đề thi mẫu từ ngày 10/10/2022 đến ngày 30/10/2022

Sinh viên thi thử đề thi nghe tại đây
Sinh viên thi thử đề thi đọc tại đây

Sinh viên thi thử đề thi nghe MP3 Tại đây

Đơn vị liên kết