Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
TRA CỨU THÔNG TIN THI SÁT HẠCH TIẾNG ANH CHO TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2022
26-10-2022

 Sinh viên tra cứu thông tin thi sát hạch tại đây 
 Sinh viên đã nộp chứng chỉ để được miễn thi sát hạch Tiếng Anh đầu vào theo dõi danh sách sinh viên miễn thi từ ngày 02/11/2022 tại link : https://ffl.iuh.edu.vn

 Sinh viên không đi thi được vào đúng ca thi và ngày thi phải có lý do chính đáng và minh chứng hợp lệ gửi đơn theo mẫu và minh chứng về khoa Ngoại ngữ trước 15h30 ngày 12/11/2022 

Đơn xin thi bổ sung, tải file tại đây

Sinh viên gửi đơn theo hình thức: 
       Giáo vụ Vũ Thị Nhung - Khoa Ngoại ngữ - Tầng trệt - Nhà B

       Mọi thắc mắc cần hỗ trợ sinh viên liên hệ khoa Ngoại ngữ số điện thoại: 02838940390  - 151.

Lưu ý: Sinh viên nộp chứng chỉ IETLS do Hội Đồng Anh cấp liên hệ với Hội đồng Anh gấp để họ gửi bảng điểm phụ và giấy xác nhận về cho trường.

 

 

Đơn vị liên kết