Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Danh sách sinh viên khóa 18 được miễn thi sát hạch tiếng Anh đầu vào năm học 2022-2023
02-11-2022

Danh sách sinh viên khóa 18 được miễn thi sát hạch tiếng Anh đầu vào năm học 2022-2023 đã được bổ sung thêm ngày 10/11/2022. . 
Sinh viên tải danh sách  tại đây

 
Đơn vị liên kết