Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Danh sách sinh viên khóa 18 sát hạch tiếng Anh đầu vào ( bổ sung ) năm học 2022-2023
11-11-2022

Danh sách sinh viên khóa 18 sát hạch tiếng Anh đầu vào ( bổ sung ) năm học 2022-2023

Ngày thi:  13/11/2022

Thời gian thi: 9h10 -11h40
Phòng thi: X12.08
Danh sách sinh viên dự thi tải file tại đây
 

 

Đơn vị liên kết