Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Môn Khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2022 - 2023:
28-11-2022

Khoa Ngoại ngữ thông báo "Hướng dẫn nộp bài trên website Khoa Ngoại ngữ dành cho các em sinh viên học môn Khóa luận tốt nghiệp trong HK1 năm học 2022 - 2023, như sau:

- Sinh viên tiến hành nộp bài trên website Khoa Ngoại ngữ từ ngày 23/12/2022 đến 25/12/2022

- Giảng viên tiến hành chấm Khóa luận tốt nghiệp từ 26/12/2022 đến 03/01/2023.

- Lịch bảo vệ môn Khóa luận tốt nghiệp: từ 04/01/2023 đến 07/01/2023 dự kiến trực tiếp tại trường. DS phản biện và Hội đồng sẽ được thông báo sau.

Sinh viên xem file "Hướng dẫn nộp Khóa luận dành cho sinh viên", tải file.

Đơn vị liên kết