Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc SV ngành Ngôn ngữ Anh trùng lịch thi cuối kỳ 1 (2022 - 2023)
05-12-2022

THÔNG BÁO: Nếu trùng lịch thi cuối kỳ vào các ngày 06/12, 8/12, 14/12, 16/12, 20/12 và/hoặc 21/12, sinh viên làm đơn nộp cho cô Tú (Giáo vụ Khoa Ngoại ngữ) trước ngày 18/12/2022 để được giải quyết cho thi bổ sung vào ngày 23/12/2022.

CNBM Biên-Phiên dịch Nguyễn Thị Bích Thủy.

Đơn vị liên kết