Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo: nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 07 năm 2023
14-08-2023

Khoa Ngoại ngữ thông báo hiện nay đã có bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 07 năm 2023. Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp mang theo Căn cước công dân.

Lưu ý sinh viên khảo sát tốt nghiệp trước khi đến nhận bằng, tại đường link bấm vào đây.

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp đợt xét tháng 07 năm 2023, bấm xem tại đây.

Thời gian phát bằng:  thứ 2 đến thứ 6 , sáng 7h00 -  11h30, chiều 13h00 - 16h30.

Đơn vị liên kết