Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo sinh viên chất lượng cao khóa 19 đăng ký thi xếp lớp năm 2023-2024
11-09-2023

 

Sinh viên hệ CLC đăng kí tham gia thi xếp lớp Tiếng Anh trước ngày 15/9/2023 tại link sau:

https://bit.ly/dangkythisathachclc

hoặc quét mã QR sau để đăng kí 


 

Đơn vị liên kết