Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo về việc Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đăng ký dự lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp năm 2024
17-06-2024

Theo thông báo của nhà trường, sinh viêm bấm vào đây xem thông báo.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tốt nghiệp đợt xét tháng 3 và tháng 7 năm 2024, tham dự Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp năm 2024 vào chiều ngày 25/08/2024 tại Hội trường E4

Sinh viên nào tham dự lễ được thì đăng ký vào đường liên kết này, bấm vào đây.

Những sinh viên trước đây đã đăng ký vào đường liên kết cũ thì đăng ký lại do đường liên kết cũ bị hủy. Xin cảm ơn.

Ngày cuối Sinh viên đăng ký dự lễ trên đường liên kết là ngày 15/08/2024.

Đơn vị liên kết