Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo lịch làm việc trong học kỳ hè - Học kỳ 3 (2023-2024)
12-06-2024

Khoa Ngoại ngữ xin thông báo lịch làm việc trong học kỳ hè - Học kỳ 3 (2023-2024) như sau:

 
Đơn vị liên kết