Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo giảng viên
Chủ đề năm học
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG 1 BUỔI HỌC
15-09-2020
Thứ 5 ngày 17/9/2020 Thầy bận họp nên lớp Phiên dịch 1 - 420300161719, học tiết 4-6, PA5.3 tạm nghỉ tuần này các em nhé. 
T.Luật.
Đơn vị liên kết