Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo giảng viên
Chủ đề năm học
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THỰC TẬP BIÊN PHIÊN DỊCH ĐHAV13
11-10-2020
Thời hạn đăng kí thực tập Biên Phiên dịch sẽ kết thúc vào 3h30 chiều thứ 3, ngày  13/10/2020. Đề nghị những sinh viên nào quyết định thực tập Biên Phiên dịch còn nhưng chưa đăng kí khẩn trương điền vào file theo đường link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hEGcP8n8g8a9rD3QZmTVAX4AXsToB2k2KRIgJ0guBKE/edit?usp=sharing

Những sinh viên đã đăng kí cần theo dõi thông báo trên trang Thông báo của Thầy Luật thường xuyên để nhận code trên Google Classroom, đăng nhập vào và kiểm tra xem có thiếu tên mình hay không, nhận các tài liệu hướng dẫn và liên lạc với GV hướng dẫn.

TBM BPD.
Đơn vị liên kết