Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo giảng viên
Chủ đề năm học
Lớp Anh Văn 1- 422000145952 - DHMK16JTT Tiết 1 - 3 : Phòng: Trực tuyến 03
01-03-2021
Vì thiếu Host nên thầy chỉ có thể dạy trực tuyến lớp này. Các em theo dõi lịch học và vào zoom đúng giờ để điểm danh nha!
Đơn vị liên kết