Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo giảng viên
Chủ đề năm học
Lớp Anh Văn 1 422000145953 - DHMK16KTT T4-6, sáng mai 3-3-2021 học trực tuyến, các em vào đúng giờ thầy điểm danh.
02-03-2021
Sáng mai 3-3-2021 học trực tuyến, các em vào đúng giờ thầy điểm danh.
Đơn vị liên kết