Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo giảng viên
Chủ đề năm học
Các lớp trực tuyến vào link: https://forms.gle/vijPWqQkd5RvT4KZ6 làm khảo sát.
11-03-2021
Yêu cầu 
Các em sinh viên đánh giá đúng chứ không đánh bậy cho xong nha. 
Mr. Hoài
Đơn vị liên kết