Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo giảng viên
Chủ đề năm học
Lịch thi và danh sách thi bổ sung Bộ Môn Phương Pháp Giảng Dạy
14-03-2022
Sinh viên có tên trong danh sách dự thi bổ sung có mặt trước phòng thi 20p. Khi đi thi, sinh viên cần có đủ giấy tờ tùy thân để chứng mình nhân thân. 
Những sinh viên có làm thủ tục xin hoãn thi nhưng bị thiếu tên liên hệ chủ nhiệm bộ môn, cô Trần Kiều Mỹ An (email: trankieumyan@iuh.edu.vn) để bổ sung. 
Đơn vị liên kết