Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Tin tức - Sự kiện
Chủ đề năm học
FFL Field Trip Season 2018-2019 (Interpretation Practice)
08-04-2019

Date: 6th and 7th, April, 2019

Fieldwork: Cu Chi Tunnel

Instructor: Mr. Duy Nguyen 

                 Tour Director for Odysseys Unlimited

                 Cruise Manager for AMA Waterways

Trainees: Students of DHAV 13

 

Đơn vị liên kết