Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Tin tức - Sự kiện
Chủ đề năm học
Galaxy Portal guides FFL students on Translation Skills
15-05-2019

Date: May 14th, 2019

Venue: Conference A7, IUH

Trainer: Translating Experts from Galaxy Portal 

Trainees: FFL students and Alumni

 

 

Đơn vị liên kết