Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Tin tức - Sự kiện
Chủ đề năm học
MOU Signed: 51 Credits in BEL-IUH benchmarked to BEL-ASU
10-06-2019

Date: June 5th 2019

Venue: IUH

MOU Signing between two BEL programmes of IUH and Angelo State University

 

Đơn vị liên kết