Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Tin tức - Sự kiện
Chủ đề năm học
HOTLINE KHOA NGOẠI NGỮ HỖ TRỢ HỌC VỤ SINH VIÊN - HỌC VIÊN TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH
31-05-2021

Trong thời gian nhà trường thực hiện giãn cách phòng ngừa dịch bệnh: Các em sinh viên cần liên hệ hỗ trợ các vấn đề học vụ liên quan đến Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Các môn học tiếng Anh trong trường có thể liên hệ các kênh thông tin Hotline sau:

0934088307 (Cô Nhung): vuthinhung@iuh.edu.vn Các vấn đề liên quan đến Anh văn 1, 2, Anh văn chất lượng cao

0933044338 (Cô Thùy)trinhnguyenbichthuy@iuh.edu.vn Chứng chỉ tiếng Anh nộp xét tốt nghiệp

0909.212.230 Email: lethicamtu@iuh.edu.vn (Cô Tú): Các vấn đề liên quan đến học vụ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

0985.995.934 Email: https://ffl.iuh.edu.vn/contact.html (Thầy Sa): Phó trưởng khoa

 

Đơn vị liên kết