Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Tin tức - Sự kiện
Chủ đề năm học
KHOA NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO CÁC MỐC THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK1 NĂM 2023-2024
17-05-2023

Dựa theo thông báo về các thời hạn đăng ký học phần của nhà trường, Khoa Ngoại ngữ có một số lưu ý riêng cho sinh viên của Khoa như sau:

1. Các lớp học phần bắt buộc sẽ được Khoa áp cứng cho viên các khóa 17, 18 cho đến ngày 18/5. Từ ngày 19/5 đến 9/7 sinh viên tự đăng ký các môn tự chọn. 

2. Riêng Khóa 16 sẽ tự đăng đăng ký cả môn bắt buộc và môn tự chọn bắt đầu từ ngày 19/5 đến 9/7. 

3. Các nội dung thời gian đóng học phí, nhập học sinh viên lưu ý theo thông báo của nhà trường. 

 

Đơn vị liên kết