Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông tin tuyển sinh
Chủ đề năm học
Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 1 năm 2020, lớp đặt tại Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
02-06-2020

Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 1 năm 2020, lớp đặt tại Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

 
Đơn vị liên kết