Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông tin Đoàn hội
Chủ đề năm học
Phân công nghiêm vụ Đoàn khoa
18-07-2018

BÍ THƯ ĐOÀN KHOA 

Giảng viên

ThS. Trần Duy Tuấn

  • Kết hợp với Liên chi Đoàn và Đoàn trường trong công tác tổ chức và triển khai các hoạt động, công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử, lý tưởng cách mạng; giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách trong thanh niên và sinh viên.
  • Tổ chức các phong trào, sân chơi lành mạnh tích cực  của tổ chức Đoàn cho toàn thể các đoàn viên, thanh niên của Khoa.
  • Quan tâm sâu sát đến hoạt động của các Chi đoàn, Câu lạc bộ và các mô hình sinh hoạt, vui chơi hỗ trợ cho việc học tập, nhằm tạo điều kiện cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời để các phong trào của Đoàn Khoa.
  • Phối hợp với các Phòng - Ban chức năng và các tổ chức Đoàn thể khác của nhà trường và xã hội để giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên cán bộ trẻ,  công tác Đoàn và phong trào thanh niên

PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN KHOA

Hồ Văn Thái

ĐHAV 10

  • Đẩy mạnh phong trào chiến dịch mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi.
  • Chủ động giới thiệu những đoàn viên ưu tú để Chi bộ Khoa Ngoại Ngữ bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.
  • Tổ chức các cuộc họp BCH Đoàn Khoa, BCH mở rộng để tuyên truyền các hoạt động và chiến dịch của Đoàn trường.
  • Quản lý và theo dõi hoạt động của Liên Chi Hội Sinh Viên Khoa Ngoại Ngữ.

Giới thiệu:

Đoàn khoa Ngoại Ngữ là đơn vị trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Đoàn khoa Ngoại Ngữ đã khẳng định được vị trí của mình trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.

Cơ cấu tổ chức:

Đoàn khoa nhiệm kỳ 2016-2018 gồm 7 đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn khoa. Cơ cấu tổ chức của Đoàn khoa Đoàn Khoa Ngoại Ngữ như sau:

Họ và Tên

Chức vụ

Chi đoàn

Đ/c Trần Duy Tuấn

Bí thư Đoàn Khoa

Giảng viên

Đ/c Hồ Văn Thái

Phó bí thư Đoàn Khoa

DHAV11

Đ/c Nguyễn Thuý Trúc Linh

Uỷ viên

Giảng viên

Đ/c Nguyễn Tô Yến Nhi

Uỷ viên

DHAV12

Đ/c Bùi Hoàng Thy

Uỷ viên

DHAV13

Đ/c Nguyễn Võ Quang Thịnh

Uý viên

DHAV13

Đ/c Trần Anh Mỹ

Uỷ viên

CDAV18

Đơn vị liên kết