Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông tin Đoàn hội
Chủ đề năm học
Lễ kết nạp Đoàn cho sinh viên 26/3/2021
08-04-2021

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm "90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/03/2021)", và nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa cho các bạn sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP. HCM, các Chi đoàn trực thuộc 17 Khoa/Viện có mặt tại Hội trường E4, trường Đại học Công nghiệp TPHCM, long trọng tổ chức lễ kết nạp đoàn viên - Lớp đoàn viên "Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" cho thanh niên, sinh viên tiêu biểu từ các Khoa/Viện. Trong đó, Khoa Ngoại Ngữ có thêm 15 sinh viên ưu tú đã được kết nạp trong sự kiện này.


 

 

Đơn vị liên kết