Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông tin Đoàn hội
Chủ đề năm học
Hội thảo của công ty Netalink " Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng " dành cho sinh viên năm 3 và năm 4
05-08-2021

Hội thảo của công ty Netalink " Kỹ năng viết CV và chinh phục nhà tuyển dụng " dành cho sinh viên năm 3 và năm 4.


Các bạn sinh viên có thể đăng ký qua 3 hình thức sau:
1. Đăng ký trực tiếp tại trang đoàn trường:http://doantn.iuh.edu.vn/
2. Hỗ trợ đăng ký: ninhphugiang@iuh.edu.vn
3. Hỗ trợ đăng ký:  0945.686.366 (Cô Giang)


Thời gian đăng ký : 01/08/2021 đến 12/08/2021
Mọi thông tin xin liên hệ  Ninh Phú Giang, số điện thoại: 0945.686.366

Đơn vị liên kết