Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông tin Đoàn hội
Chủ đề năm học
Hội thảo
30-09-2021

Trung Tâm Tư Vấn và Hỗ Trợ Sinh Viên thông tin về hội thảo của công ty Chubb Life Việt Nam "Nghệ thuật nói trước công chúng" dành cho sinh viên (3 file đính kèm). Các bạn sinh viên có thể đăng ký như sau:

Đăng ký trực tiếp tại trang đoàn trường:http://doantn.iuh.edu.vn/

Thời gian đăng ký : 20/09/2021 đến 02/10/2021

Mọi thông tin xin liên hệ  Ninh Phú Giang, số điện thoại: 0945.686.366 

 
Đơn vị liên kết