Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông tin Đoàn hội
Chủ đề năm học
Hội thảo "Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định"
30-09-2021

Trung Tâm Tư Vấn và Hỗ Trợ Sinh Viên thông tin về hội thảo của công ty cổ phần Netalink "Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định. Các bạn sinh viên có thể đăng ký như sau:

Đăng ký trực tiếp tại trang đoàn trường:http://doantn.iuh.edu.vn/

Thời gian đăng ký : 20/09/2021 đến 08/10/2021

Mọi thông tin xin liên hệ  Ninh Phú Giang, số điện thoại: 0945.686.366 

Trân trọng cảm ơn

Ninh Phú Giang

 
Đơn vị liên kết