Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông tin Đoàn hội
Chủ đề năm học
Hội thảo " Kỹ năng quản lý thời gian " và "Tác phong làm việc chuyên nghiệp"
12-11-2021

Trung Tâm Tư Vấn và Hỗ Trợ Sinh Viên cùng Công ty cổ phần Netalinh tổ chức hội thảo " Kỹ năng quản lý thời gian " và  hội thảo "Tác phong làm việc chuyên nghiệp" (file đính kèm).

Sinh viên có thể đăng ký trực tiếp tại trang của đoàn trường:http://doantn.iuh.edu.vn/
Mọi thông tin xin liên hệ Ninh Phú Giang, số điện thoại: 0945.686.366 

Ghi chú:

“KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN”
Thời gian: Từ 09h00 – 11h00 ngày thứ sáu 26/11/2021
 
“TÁC PHONG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP”
Thời gian: Từ 09h00 – 11h00 ngày thứ ba 30/11/2021

 
Đơn vị liên kết