Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông tin Đoàn hội
Chủ đề năm học
Hội thảo của công ty cổ phần Netalink "Kỹ năng tự học và phát triển bản thân"
19-03-2022

Đăng ký trực tiếp tại trang đoàn trường:http://doantn.iuh.edu.vn/

Thời gian đăng ký : 18/03/2022 đến 26/03/2022

Mọi thông tin xin liên hệ  Ninh Phú Giang, số điện thoại: 0945.686.366 

 

Đơn vị liên kết