Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin Đoàn hội
Chủ đề năm học
Hội thảo "Effective Methodologies and Techniques for Helping Students Increase Language Proficiency"
20-09-2022

Ngày 16/9 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công Hội thảo mang tên "Effective Methodologies and Techniques for Helping Students Increase Language Proficiency". Hội thảo là sự kết hợp giữa Khoa Ngoại ngữ và National Geographic Learning dưới sự trình bày của diễn giả Andrew Duenas. Hội thảo nhắm đến việc tăng cường khả năng sử dụng ngôn ngữ, cụ thể là tiếng Anh một cách thành thạo của sinh viên. Hơn 100 sinh viên và giảng viên đã tham gia nhiệt tình, hào hứng, sôi nổi. Sau đây là một số hình ảnh của Hội thảo.

 

 

Đơn vị liên kết