Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin Đoàn hội
Chủ đề năm học
Thông báo thời gian học Sinh hoạt công dân sinh viên Khóa 18 và group zalo các lớp
29-09-2022

Thông báo thời gian học Sinh hoạt công dân sinh viên Khóa 18 như sau:

- Buổi 1: thứ ba ngày 04/10/2022 lúc 7h30 đến 11h30 tại Hội trường A7

- Buổi 2: thứ tư ngày 05/10/2022 lúc 7h30 đến 11h30, online qua ZOOM Meetings.  

- Buổi 3: thứ năm ngày 06/10/2022  lúc 19h00 đến 21h15, online qua ZOOM Meetings.  

*** Lưu ý:

- Cả 3 buổi Sinh hoạt đều có nội dung khác nhau. Sinh viên sắp xếp tham gia đầy đủ cả 3 buổi, đặc biệt là buổi 1.

- Sinh viên mặc đồng phục khi tham gia Buổi 1. Sinh viên vào Hội trường vui lòng để giày dép bên ngoài, không đem đồ ăn nước uống (có thể đem nước đóng chai, có nắp vặn kỹ lưỡng) vào bên trong.

- Sinh viên tham gia Buổi 2 và 3 vui lòng mở camera suốt buổi, ăn mặc lịch sự, sử dụng background của Ban Tổ chức và đổi tên theo cú pháp yêu cầu.

***

ID, PASS, BACKGROUND của Buổi 2 và Buổi 3 sẽ được gửi vào Group zalo của từng lớp.

Sinh viên ghi rõ họ tên và Mã số sinh viên khi xin  duyệt thành viên.

-DHAV18A
https://zalo.me/g/uflaof182
-DHAV18B
https://zalo.me/g/goshvs666
-DHAV18C
https://zalo.me/g/vnohvn307
-DHAV18D
https://zalo.me/g/fuwblo611
-DHAV18E
https://zalo.me/g/itwcdv703
-DHAV18F
https://zalo.me/g/thvhad980
-DHAV18G
https://zalo.me/g/jlkgzo773
-DHAV18H
https://zalo.me/g/zpheig517
-DHAV18I
https://zalo.me/g/ufzawe935

 

Đơn vị liên kết