Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin Đoàn hội
Chủ đề năm học
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO KHOA NGOẠI NGỮ VÀ SINH VIÊN
27-03-2023

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO KHOA NGOẠI NGỮ VÀ SINH VIÊN
Thông báo tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo khoa Ngoại ngữ và sinh viên.
Thời gian: 18h00 ngày 27/3/2023. Sinh viên tập trung từ 17h40.
Địa điểm: Phòng A3.3
Thành phần: Lãnh đạo khoa, Chủ nhiệm Bộ môn, giáo vụ, đại diện các lớp, sinh viên cần trao đổi các vấn đề trực tiếp với khoa.
Mục đích:
- Cung cấp thông tin đến Đoàn viên, sinh viên về chủ trương, định hướng phát triển của khoa trong năm 2023 và những năm tiếp theo;
- Phát huy tinh thần dân chủ trong tập thể, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của sinh viên đối với việc xây dựng môi trường học tập thân thiện của khoa;
- Diễn đàn để lãnh đạo khoa lắng nghe, chia sẻ, giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và các chính sách khuyến khích, hỗ trợ học tập của khoa và nhà trường.

Đơn vị liên kết