Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
A. Quá trình đào tạo
2003Đại học , Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí MInh
2009Thạc sĩ , Trường Đại học Victoria
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2017chứng chỉ , Đại học CN. TP.HCM
C. Công tác
Nội dung đang cập nhật...
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 CD FOR READING 2-4 Download
2 CD FOR READING 2-3 Download
3 CD FOR READING 2-1 Download
4 CD FOR READING 2 Download
5 CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN ĐỌC 2- HK1-20-21 Download
Đơn vị liên kết