Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Giảng viên
Website cá nhân: xem link
A. Quá trình đào tạo
2009Đại học , Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
2014Thạc sĩ , Đại Học Victoria (Úc)
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2021Chứng nhận hoàn thành khóa học sử dụng công nghệ giáo dục trong các lớp học tiếng Anh, VietTESOL
2021American English Live Viewing Marathon 2021, Đại học Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội (ULIS, VNU Hanoi) và RELO Vietnam
2021Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), Học viện quản lý giáo dục
2018Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy đại học tích cực, BUILD-IT Việt Nam
2018Bồi dưỡng kiến thức An ninh – Quốc phòng, Ban chỉ huy quân sự - Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM
2017Chứng chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm Giảng Dạy Đại học, Học Viện Quản Lí Giáo Dục - Hà Nội
2017Tập huấn giảng dạy theo PBL, Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM – Jica
2014Tập huấn giảng dạy TOEIC, IIG Việt Nam
2010Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
C. Công tác
09/2009-nayGiảng Viên, Khoa Ngoại Ngữ. Trường Đại học Công Nghiệp TPHCM
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 TOEIC BOOKS Download
Đơn vị liên kết