Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
A. Quá trình đào tạo
2003Đại học , Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
2005Thạc sĩ , Đại Học Canberra
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2020Bồi dưỡng cán bộ chấm thi Nói và Viết Tiếng Anh, Đại Học Sư Phạm TP.HCM
2016Chứng chỉ Nghiệp Vụ Sư Phạm, Đại Học Sư Phạm Hà Nội
2015Giảng dạy TOEFL iBT, IIG Việt Nam
2014Giảng dạy TOEIC, IIG Việt Nam
2001Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, Trung tâm Tin học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
C. Công tác
09/2006-12/2007Giảng viên, Khoa Quốc Tế. Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
01/2008-Hiện nayGiảng Viên, Khoa Ngoại Ngữ. Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
Nội dung đang cập nhật...
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết