Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
Nội dung đang cập nhật...

A. Quá trình đào tạo
2005Đại học Ngôn ngữ Anh, Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
2008Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng Dụng, Đại Học Công Nghê Curtin
2014Tiến sĩ Ứng dụng ngôn ngữ học, Đại Học Haute Alsace
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2019Bằng trung cấp chính trị, Trường Đào Tạo Bồi dưỡng cán bộ công thương
2017Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Sư Phạm, Học Viện Quản Lý Giáo Dục
C. Công tác
2016-2020Trưởng Bộ Môn Phương Pháp Giảng Dạy, Khoa Ngoại Ngữ. Đại Học Công Nghiệp TP HCM
2010-2020giảng viên Tiếng Anh, Khoa Ngoại Ngữ. Đại Học Công Nghiệp TP HCM
2007-2009giảng viên Tiếng Anh, Bộ Môn Ngoại Ngữ. Đại Học FPT
2007-2009giảng viên Tiếng Anh, Khoa Quản Tri Kinh Doanh Quốc Tế. Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học
2002-2007giáo viên Tiếng Anh, Bộ Môn Ngoại Ngữ. Trường Tiểu Học Đuốc Sống
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
Nội dung đang cập nhật...
E. Công trình tiêu biểu
1. Using group work activities to enhance students' participation in speaking classes. Khoa Học & Công Nghệ, ISSN 2525-2267, Vol. 37B, pp. 122-134. (2019)
F. Thông tin khác
Nội dung đang cập nhật...
Đơn vị liên kết