Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Sinh viên nhận thưởng thành tích trong học tập & rèn luyện năm học 2019-2020
30-10-2020

Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Công Nghiệp thông báo, bạn Lữ Tú Nhi, DHAV14B, mã số sinh viên 18044711, đạt giải thưởng thành tích trong học tập và rèn luyện năm học 2019-2020.

Nhà trường mời bạn đến quần số 1 phòng Tài chính Kế toán nhận thưởng. Khi đi nhận bạn mang theo thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân.

Đơn vị liên kết