Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Kết quả phúc khảo của Tổ Phương pháp giảng dạy và Biên phiên dịch - HK 1 (2021 -2022)
07-04-2022

Kết quả phúc khảo của tổ Phương pháp giảng dạy, tải file tại đây.

Kết quả phúc khảo của tổ Biên Phiên dịch, tải file tại đây.

Đơn vị liên kết