Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Nhận bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 03 năm 2022
27-04-2022

Đã có bằng tốt nghiệp đợt  xét tháng 03 năm 2022, sinh viên đến nhận mang theo Căn cước công dân

Trước khi đến nhận bằng tốt nghiệp, ở nhà các bạn sinh viên làm khảo sát tốt nghiệp (2 lần), tại đường link bấm vào đây.

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp đợt xét tháng 03 năm 2022, tải file.

Đơn vị liên kết