Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 24/04/2022
17-05-2022

HIỆN NAY PHIẾU ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN VỀ KHOA NGOẠI NGỮ

Sinh viên mang theo CMND/CCCD/Passport hoặc Giấy đăng kí dự thi (Liên 2) để nhận phiếu điểm thi TOEIC ngày 24/04/2022.

Đối với các bạn ở xa không tiện đến lấy, phải nhờ người thân hay bạn bè, vui lòng khi đến trình giấy ủy quyền có công chứng + photo công chứng CMND/CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền để nhận

Đơn vị liên kết