Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Nộp bài Khóa luận tốt nghiệp - SV do GV Nguyễn Thị Bích hướng dẫn
20-06-2022

Web Khoa Ngoại ngữ đã được mở lại để nhóm sinh viên do Giảng viên Nguyễn Thị Bích hướng dẫn môn Khóa luận tốt nghiệp tiến hành thủ tục nộp bài. Deadline: ngày 22.06.2022.

Mọi thủ tục và tài liệu cần thiết để nộp bài trên Web và chuẩn bị cho buổi bảo vệ sắp tới đều giống như trình tự của môn Khóa luận tốt nghiệp đã thông báo trong HK 2 của năm học 2021.2022, xem lại thông báo cũ tại đây

Thông tin chi tiết về Hội Đồng sẽ được thông báo sau ngày 22.06.2022

Thời gian bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp : lúc 13h30 thứ 3 (28/06/2022) tại phòng A4.10

Đơn vị liên kết