Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Thông báo học vụ
Chủ đề năm học
Thông báo đã có phiếu điểm thi TOEIC ngày 07/08/2022
24-08-2022

Thời gian lấy: Bắt đầu từ ngày 25/08/2022 thứ 2 đến thứ 6: 8:30 đến 16:30

Sinh viên mang theo CMND/CCCD/Passport hoặc Giấy đăng kí dự thi (Liên 2) để nhận phiếu điểm thi TOEIC.

Đối với các sinh viên ở xa không tiện đến lấy, phải nhờ người thân hay bạn bè, vui lòng khi đến trình giấy ủy quyền có công chứng + photo công chứng CMND/CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền để nhận.

 

 

Đơn vị liên kết