Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên
A. Quá trình đào tạo
2002Đại học , Đại học Sư Phạm Qui Nhơn
2009Thạc sĩ , Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
B. Chứng chỉ ngắn hạn
2023Chứng chỉ Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, Học viện quản lý giáo dục
2023Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự Bộ Tư Lệnh Thành phố Hồ Chí Minh
2023The 12th Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment (Tier 2 Training), Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á
2021Chương trình bồi dưỡng Cán bộ ra đề thi tiếng Anh từ Bậc 3 đến Bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam., Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh
2020Chương trình bồi dưỡng Cán bộ chấm thi Nói và Viết bài thi tiếng Anh từ Bậc 3 đến Bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh
2020Chứng chỉ Ngoại ngữ VSTEP Bậc 5, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2020SAR Preparation and Gap Analysis Workshop for AUN-QA Institutional Framework, Educational Quality International
2019Lớp học đảo ngược, Đại học Arizona State
2019Instructor Training for the Propell Teacher workshops for the TOEIC Bridge Tests, Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) và IIG Việt Nam
2018Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, Đại học Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh
2018Rèn luyện Tư duy phản biện - kỹ năng cho người học trong thế kỷ 21, Đại học Arizona State
2018Master Teacher Training Program, Đại học Arizona State University
2017Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Học viện quản lý giáo dục
2017Phương Pháp Giảng Dạy PBL, JICA
2015Phương Pháp Giảng Dạy TOEFL iBT, IIG Việt Nam
2014Chứng chỉ TOEIC, Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)
2014Phương Pháp Giảng Dạy Các Lớp Học Theo Định Hướng TOEIC, IIG Việt Nam
2005Tiếng Nga trình độ C, Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Tp. HCM
2005Tin học ứng dụng, Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Tp. HCM
2005Đánh Giá Chất Lượng Nội Bộ, Trung tâm chất lượng quốc tế
2001Chứng chỉ tin học văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định
C. Công tác
2005-2020Tổ trưởng bộ môn, Khoa Ngoại Ngữ. Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
2021-2022Phó Giám đốc, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
2022-2022Phó trưởng Khoa, Khoa Ngoại ngữ. Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
1. Lỗi phát âm âm xát /s/ và /ʃ/ tiếng Anh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Nguyên nhân và giải pháp. Đề tài cấp trường, (08/2016-08/2018). Tham gia
E. Công trình tiêu biểu
1. Lý thuyết dịch. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ISBN 978-604-920-181-3. (2023-12-18)
2. Thực trạng phát âm các âm xát /s/ và /ʃ/ tiếng Anh của sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, ISSN 2525-2267, tập 35, trang 37-42. (2018-01-01)
3. Lỗi phát âm các âm xát /s/ và / ʃ/ tiếng Anh của sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, ISSN 2525-2267, tập 35, trang 43-51. (2018-01-01)
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 COURSE SPECIFICATION Download
2 RUBRIC FINAL TEST RUBRIC Download
Đơn vị liên kết