Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Ngoại ngữ
Chất lượng, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế
Đội ngũ giảng viên
Chủ đề năm học
Thông tin giảng viên

A. Quá trình đào tạo
2002Đại học Tiếng Anh, Đại học Sư Phạm Qui Nhơn
2009Thạc sĩ Lí Luận và Phương Pháp Giảng dạy tiếng Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
B. Chứng chỉ ngắn hạn
Nội dung đang cập nhật...
C. Công tác
2005-2020Tổ trưởng bộ môn, Khoa Ngoại Ngữ. Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
D. Đề tài Nghiên cứu khoa học
1. Lỗi phát âm âm xát /s/ và /ʃ/ tiếng Anh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – Nguyên nhân và giải pháp. Trường (đề tài trường), (08/2016-08/2018). Tham gia
E. Công trình tiêu biểu
1. Thực trạng phát âm các âm xát /s/ và /ʃ/ tiếng Anh của sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, ISSN 2525-2267, tập 35, trang 37-42. (2018)
2. Lỗi phát âm các âm xát /s/ và / ʃ/ tiếng Anh của sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, ISSN 2525-2267, tập 35, trang 43-51. (2018)
F. Thông tin khác
TT Tiêu đề Mô tả Download
1 COURSE SPECIFICATION Download
2 RUBRIC FINAL TEST RUBRIC Download
Đơn vị liên kết